Privacy statement

KS Profiel B.V.
25 mei 2018

KS Profiel hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. Middels dit Privacy Statement willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe ons bedrijf omgaat met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. KS Profiel houdt zich in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).